Contact us

   Our brand: WrapSack®

 China SuZhou Kolaco Baby Supply Co., Ltd. 

    Add:440 fenyang Rad XiangCheng SuZhou JiangSu China

    Tel:+86-512-69812222 Fax:+86-512-67565350

    E-mail:admin@roufei.net

    E-mail:rou.fei@qq.com

E-mail:roufei@hotmail.com

    Website:   http://www.roufei.net

        MALL:http://mall.roufei.net


http://www.kolaco.com.cn

 whatsapp:+8613013778218

We Chat

Contact us(图1)

Contact us(图2)

Categories

Contact Us

Contact: KOLACO

Phone: +86-512-8988 8818

Tel: +86-512-6981 2222

E-mail: roufei@hotmail.com

Add: 440 fenyang Rad XiangCheng SuZhou JiangSu China